Genel 

Antalya’da umuma açık eğlence yerlerine kamera takma zorunluluğu

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine kamera takılması zorunluluğu getirildi. Kameraların çözünürlük ve açıları hakkında da detaylı bilgi verilirken uymayanlara kabahatler kanunu çerçevesinde para cezası uygulanacağı bildirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polisin görev ve sorumluluklarına dikkat çekilerek, “İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasındadır. Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinde genel kollukça denetim ve kontrol altında tutulmakla birlikte, olay vukuunda suç ve suçluların tespiti ve yakalanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; hali hazır ruhsatlı ve yeni ruhsatlandırılacak alanı 40 metrekarenin üzerinde bulunan kahvehane, oyun salonu, bar, birahane, meyhane, gazino, disko, diskotek, pavyon, otel, motel, pansiyon ve dernek lokallerinde görüntülü kamera sistemi tesis edilmesi ve sistemlerin kurulmasının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanması uygun görülmüştür” denildi.
Bu bağlamda karar kapsamında bulunan işyerlerinin kamera sistemi kullanacaklarına dikkat çekilen açıklamada kamera özellikleri ve açıları şu şekilde belirlendi:
“Güvenlik kamera sistemi, işyerinin tüm giriş ve çıkışlarını, varsa işyeri otoparkını değişik açılardan görecek şekilde konuşlandırılacak. Güvenlik kameraları yeterli çözünürlük, gece görüşlü ve kesintisiz kayıt yapabilme özelliğinde olacak. Bu amaçla kameranın teknik özellikleri işyeri giriş/çıkış için en az 420 TV line gece görüşlü, İşyeri dışında kalan mekan için en az 540 TV line gece görüşlü, en az 11 gün kayıt yapabilecek teknik kapasitede olacak. Güvenlik kamerası takılan yerlere herkesin görebileceği şekilde işyerinin 24 saat esasına göre güvenlik kameraları ile izlendiği levhası asılacak. Güvenlik kameralarının tarih ve saat ayarı mutlaka güncel olacak. Cihazlarda arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilecek, görüntülerin istenmesi durumunda güvenlik kuvvetlerine verilecek. Güvenlik kamerası konuşlandırma işlemleri bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacak.”
Açıklamada ayrıca, “Belirtilen tedbir ve yasaklara uymayan kişi veya sorumlular hakkında fiilleri ayrı bir suç teşkil etmiyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (A) ve (C) bentleri ile 66. Maddesine atfen, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince öngörülen idari para cezası uygulanmasına, Valilik Makamının 30.11.2012 tarihli olurlarıyla karar verilmiştir” denildi

Bir cevap yazın