Genel 

Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi

Akseki Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı İbrahim Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Mayıs ayında alınan kararların yeniden okunarak oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, ayrıca imar komisyonuna sevk edilen ve imar komisyonunun hazırladığı raporlar da karara bağlandı.
Toplantıda Akseki’de yapılması planlanan Akseki Kent Meydanına ilişkin koruma imar değişikliği Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun bulunmuş olup, Koruma Kurulundan gelen bu dosyanın Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği çalışmaları yapılması için İmar Komisyonuna sevk edildi.
Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise, Belediye İmar Müdürlüğü bünyesinde 11.06.2005 tarih ve 25842 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” gereği taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kurulması kararı alındı.
Belediye personellerinin norm kadrolarının yeniden düzenlenmesinin ele alındığı toplantıda, 3 dilekçenin imar komisyonuna sevki kararlaştırıldı.

Bir cevap yazın