Asayiş 

2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla 2. el elektronik eşyalar ile maddi değeri yüksek olan malzemelerin alım-satım bilgilerini bulundurmayan işyeri sahiplerine para cezası uygulanacağı bildirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının ile hırsızlık malı eşyanın ikinci el piyasada satışını önleyerek hırsızlık malı eşyanın bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmesi olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca kararın hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması, çalınan malzemelerin elde edilmesinin sağlanması, suçun işlenmesinden elde edilen eşyanın satılmak suretiyle ortadan kaybolmasını önleyerek suç delillerinin karartılmasının önlenmesi amacıyla alındığı bilgisi paylaşıldı.
Hurda alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir “İkinci El Eşya Alım-Satım Formu” nun tanzim etmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:”
Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen cep telefonu-bilgisayar-fotoğraf makinesi-CD çalar-DVD çalar-LCD televizyon-kablo gibi eşyaların ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde, eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir “İkinci El Eşya Alım-Satım Formu” nun tanzim edilmesi, eşya ile ilgili faturanın alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun ve faturanın ibraz edilmesi sağlanacak. 18 yaşından küçük şahıslardan yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alım ve eşya satımı yapılmayacak. ‘İkinci El Eşya Alım-Satım Formu’nda tanzim edilen form bir yıl süre ile saklanacak.”
Açıklamada ayrıca il sınırları içerisinde meydana gelen evden-işyerinden-otodan-açıktan- depodan hırsızlık olayları ile ilgili yapılan araştırmalarda elektronik ve beyaz eşyalar ile maddi değeri yüksek olan hurda malzemelerin ikinci el eşya alım satım işi yapan işyerlerinde, hükümlere uymayan işyeri sahiplerine ve işletmelerine idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Kendilerine gönderilen ve ikinci el eşya alım satım formunu doldurmayan kişi ve/veya sorumlular hakkındaki cezai işlem hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Fiilleri ayrı bir suç teşkil etmiyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin A) ve C) Bendine atfen, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince öngörülen idari para cezası uygulanmasına, Valilik Makamının 30/11/2012 tarihli olurlarıyla karar verilmiştir” denildi.

Bir cevap yazın